Ako si vyrobiť eko-náhradu mikroténových vrecúšok na desiatu

Ekologická náhrada každodenného obalu na jedlo sa dá s trochou námahy vyrobiť aj doma. Reportérka Simi zaznamenala ako sme ich tvorili v škole pod vedením staršej reportérky Júlie a Katky.

Včelobaly: zachovávajú dlhšie čerstvosť, sú ekologické z prírodných materiálov, opakovane použiteľné pri správnej starostlivosti minimálne 1 rok. Jeden včelobal zabráni použitiu cca 200 mikroténových sáčkov ročne, ktoré bežne zvykli deti požívať. Zároveň pomáhajú predchádzať vzniku potravinového odpadu tým, že udržujú potraviny čerstvé a tak sa neskazia.

V našej škole je približne 700 žiakov. Pri malej ankete o desiatách sme zistili, že cca štvrtina z nich bežne používa mikroténové vrecúška, ktoré si prinášajú z obchodov (do ktorých tam vkladajú pečivo a ktoré sú "zdarma") aj na následné zabalenie desiaty a potom ich vyhodí do plastového odpadu. Výrobou včelobalov, keby sme si ich dali ako školskú výzvu, by sa tak predišlo vyhodeniu 35.000 mikroténových vrecúšok ročne len pri desiatách. Ak by sa ich naučili využívať aj na ostatné potraviny a nebrať v obhcodoch tie "zadarmo", bol by dosah omnoho väčší. A to z tohto malého činu pre klímu robí štartovaciu výzvu s veľkým potenciálom. Lebo rodičia sa dokážu a chcú učiť od detí a keď tieto prinesú zmenu domov, svoj návyk zmení mnoho domácností.

Meno autora/autorov

Simona Gerhátová a Monika Ihringgová

Vek autora/autorov

13

Škola

CZŠ Narnia , Beňadická 38, Bratislava