Bielokarpatská misia 2020 – Video

Mladí reportéri na Bielokarpatskej misii.

Meno autora/autorov

Samuel Cihlár, Adam Porubčan

Vek autora/autorov

16, 15

Škola

Súkromná stredná odborná škola v Trenčíne, Súkromná základná škola v Novej Dubnici