Bielokarpatská misia Mladých reportérov pre životné prostredie
Vršatec

Bielokarpatská misia Mladých reportérov pre životné prostredie

Vložil/a admin dňa 23.06.2020

Hotel Vršatec 13.-17. júl 2020

Cieľom misie je vyškoliť 15 ľudí vo veku od 15-22 rokov v oblasti občianskej participácie, médií a miestneho rozvoja s ohľadom na kultúrneho a prírodné dedičstvo regiónu. Reportéri budú spoznávať región, oslovovať miestnych ľudí a spracovávať reportáže na tému udržateľného rozvoja v oblasti Bielych Karpát (šetrné poľnohospodárstvo, ovocinárstvo, šetrný cestovný ruch, malé podnikanie). Na záver pobytu predstavia svoje výstupy zástupcom regiónu, odbornej verejnosti a médiám.

Vyškolení účastníci do budúcna posilnia rady nezávislých Mladých reportérov (freelanceri) a môžu pomôcť ako regionálni spravodajcovia pre ENVIROžurnál – webová stránka tvorená Mladými reportérmi pre životné prostredie alebo ako poradcovia pre mladších kolegov.

Na podujatie sa môžu mladí ľudia kvalifikovať fotoreportérskou aktivitou, predstavenou na stránke www.mladireporteri.sk/open.

Účasť na Bielokarpatskej misii Mladých reportérov pre životné prostredie je bezplatná (ubytovanie, strava, program). Účastníci budú pracovať pod vedením lektorov v oblasti ochrany životného prostredia a médií.

Predbežný program misie:

13.7.      náučný chodník okolo Vršatca

14.7.      návšteva družstva, miestneho gazdu a hrabanie sena

15.7.      exkurzia do Lednice (hrad) a Bolešova (ovocinárstvo)

16.7.      Hostětín: modelové projekty udržateľného rozvoja

17.7       návšteva Trenčianskeho hradu a neformálna tlačová konferencia s predstavením výstupov 

Podujatie je organizované v rámci projektu OBJEKTív 21 – Mladí reportéri pre občiansku spoločnosť.

 

Priložené obrázky
Vršatec