Čestné uznanie pre mladých reportérov

Víťazi ocenenia. Autor:Odpady-portal.sk
Mladí reportéri získali čestné uznanie v súťaži Zlatý mravec. Autor:Odpady-portal.sk

Víťazi ocenenia. Autor:Odpady-portal.sk

Program Mladí reportéri pre životné prostredie získal čestné uznanie Zlatý mravec- ceny odpadového hospodárstva . Odovzdávanie cien sa uskutočnilo v rámci 14. ročníka kongresu pri príležitosti Dňa odpadového hospodárstva. Cenu prevzali v stredu, 21. novembra, mladí reportéri Adriána Henčeková a Matej Majerský v kongresovom centre Technopol v Bratislave.

Do súťaže bolo tento rok prihlásených osemnásť projektov. O výsledkoch rozhodla sedemčlenná odborná hodnotiaca komisia pozostávajúca zo zástupcov vyhlasovateľov, nezávislých expertov ako aj zástupcov akademickej obce.

Do programu Mladí reportéri pre životné prostredie je zapojených niekoľko slovenských základných i stredných škôl. Program „spája ciele environmentálnej a mediálnej výchovy na školách a zároveň svojich účastníkov a ich početnú divácku komunitu učí dívať sa kriticky okolo seba, identifikovať miestne problémy životného prostredia, informovať o nich a navrhovať možné riešenia,“ píše sa na webovej stránke www.odpady-portal.sk.

Ocenenie v súťaži Zlatý mravec každoročne získavajú jednotlivci aj spoločnosti, ktoré dosiahli významný prínos v odpadovom hospodárstve Slovenskej republiky. Hlavným vyhlasovateľom súťaže je spoločnosť Reclay Slovensko, spoluvyhlasovateľmi sú Ministerstvo životného prostredia SR, Asociácia podnikateľov v odpadovom hospodárstve a Združenie organizácií verejných prác Slovenska.

 

Meno autora/autorov: 
Adriána Henčeková
Vek autora/autorov: 
20
Škola: 
Univerzita Komenského, FiF, boZu