Cestou lásky ku krajine

Starý otec odovzdáva jeho múdrosť vnukovi. Učí ho vidieť krásy krajiny, vhodne využiť, čo ponúka príroda a správať sa tak, aby to všetko mohli spoznať aj ďalšie generácie.

Meno autora/autorov: 
Daniela Bušová
Vek autora/autorky: 
21
Škola - webová stránka: 
https://www.lfhk.cuni.cz/