Bicykel - zdravá alternatíva dopravy

Cyklotrasa v rekreačnej oblasti v Piešťanoch. Autor: M. Haluzová

Autá, autobusy, bicykle či motorky. Čo majú tieto veci spoločné? Všetko sú to dopravné prostriedky, ktoré sú každodenne využívané. Ľudia sa budú vždy presúvať z miesta na miesto. Je treba ale zvážiť, ktorý z ponúkaných spôsobov je ten najlepší. Niektoré mestá ponúkajú výborný spôsob, ako spraviť cesty bezpečnejšie a ovzdušie čistejšie. Zatiaľ je ich na Slovensku málo.

Množstvo áut a emisií vo svete rastie

Len tento rok sa vyrobilo  vo svete cez 11 miliónov áut a tento počet neustále rastie. S každým vyrobeným a predaným autom, ktoré sa zaradí do premávky,  rastie aj  počet emisií  v ovzduší. Do ovzdušia sa dostáva oxid uhoľnatý, oxidy dusíka, fotochemický smog, olovo a mnohé ďalšie nebezpečné látky. Iba za  tento rok  bolo  do ovzdušia vypustených  cez  6,3 miliardy  ton oxidu uhličitého a toto číslo narastá každú sekundu. Čo to pre ľudí znamená ? Ak ľudia neobmedzia používanie áut s vysokým počtom vypustených emisií, môže to mať  neblahý účinok na životné prostredie, spôsobiť klimatické zmeny ovzdušia a  taktiež zapríčiniť mnoho zdravotných problémov.

Mladí reportéri zisťovali, ako sa dá počet áut v premávke znížiť. Práve využívanie bicyklovej či mestskej hromadnej dopravy je jedným zo spôsobov. Doprava má na klimatické zmeny výrazný vplyv. "Emisie oxidu uhličitého z dopravy stúpli na Slovensku z 3,8 milióna ton v roku 1991 až na 6,7 miliónov ton v roku 2008. Podiel dopravy tak vzrástol zo šesť na viac ako 14 percent celkových emisií skleníkových plynov, z čoho až polovica pripadá na individuálnu automobilovú dopravu. V čase, kedy sa klimatická zmena stala vážnym problémom pre životné prostredie, zdravie, ale aj ekonomiku, je nutné tento trend zastaviť," uviedol, klimatický kampanier Greenpeace Slovensko Pavol Široký (zdroj - www.pravda.sk). Poukázal aj na to,  že od roku 2001 do roku 2009 stúpla spotreba palív v doprave o viac ako 50 percent. Za posledných desať rokov výrazne stúpla spotreba energií aj emisie skleníkových plynov najmä vďaka doprave.

Bicyklovanie je na vzostupe

Ako ukázala malá anketa, ľudia sú čoraz viac naklonení tomuto spôsobu prepravy. Bicyklovanie však považujú aj za výborný spôsob športovania. Je vedecky dokázané, že šport ako taký napomáha  zdraviu.  Pri cyklistike  sa jedná najmä o ochorenia obehovej a pohybovej sústavy. Bicyklovanie pomáha aj pri psychických problémoch.

Dnes počet cyklistov stúpa. Prispôsobujú sa tomu mestá aj obce. V mnohých mestách na Slovensku dnes existujú trasy vyhradené pre cyklistov. Nenachádzajú sa však v mestách v dostatočnom množstve. "Niekedy je to takmer životu nebezpečné, pohybovať sa po meste na bicykli," vyjadrila sa jedna mamička, ktorú oslovili reportéri na ulici. Ako povedala, chodí so svojimi synmi na bicykli po chodníku, hoci to nie je správne a chodci tým nie sú nadšení. "Na druhej strane, ako šoférka musím tiež povedať, že niektorí cyklisti sa na ceste nevedia pohybovať. Dokonca nepoznajú značky, či cestné predpisy," skonštatovala na záver rozhovoru.

Bikesharing - u nás novinka, v zahraničí bežná vec

V zahraničí bežne nájdeme stojany s verejnými bicyklami, ktoré je možné vypožičať si. Jedná sa o tzv. bikesharing. Prvý rozsiahly systém bikesharing vznikol v Kodani v roku 1995 a odvtedy sa neustále rozrastá. Dnes je už  rozšírený do mnohých európskych krajín, Ázie a Ameriky. Dodnes tomuto trendu podľahlo už mnoho miest. Na Slovensku sa bikesharing ujal najmä v Bratislave, kde sa aj po niekoľkých neúspešných pokusoch znovu snažia o jeho zavedenie. Taktiež ho môžeme nájsť napríklad v Prievidzi, kde sa teší veľkej obľube. Funguje tak, že za malý poplatok sa vypožičia bicykel, ktorý je možné za určitý čas vrátiť na pôvodné, alebo iné určené miesto. Bicykle sa dajú vypožičať na staniciach s bicyklami. Tie sa zvyčajne v zahraničí nachádzajú pri staniciach metra, alebo pri významných turistických atrakciách.

"Keď som istý čas žila v Belgicku, zažila som tento systém na vlastnej koži," prezradila študentka Nina. "Obyvatelia s trvalým bydliskom v danom meste si zaplatili ročný poplatok, ktorý sa pohyboval okolo 25€ a využívať takéto bicykle mohli neobmedzene." Nina doplnila, že tento poplatok nebol vysoký ani pre návštevníkov miest. Na záver ešte dodala: "Zaujímavosťou bolo, že ste museli platiť za bicykel  150 eur. Čiže v prípade straty by vám tie peniažky nevrátili späť na účet. Ale to nebol vôbec problém, lebo na tom bicykli stále ste a len vymieňate znovu a znovu. Nikto by ho neukradol. Veď načo by to aj robil." To znamená, že bikesharing  je často využívaný na krátke vzdialenosti v meste. Jeho nespornou výhodou je to, že nie je potrebné obávať sa odcudzenia bicykla, ani riešiť problém s jeho uskladnením a zabezpečením, keďže ho len stačí vrátiť späť na stojan. Najmä z týchto dôvodov je medzi obyvateľmi veľmi obľúbený a  často využívaný. Na bicykloch chodia do práce, školy či dokonca na rande.

Bikesharing, spolu s rozvojom cyklotrás a mestskej cyklistickej dopravy, môže byť ďalším z mnohých riešení celosvetového problému s enormným nárastom počtu áut. Bicykel  teda patrí k zdravým dopravným prostriedkom. Jeho každodenné používanie  napomáha nielen k zdraviu človeka, ale môže prispieť k spomaleniu globálneho otepľovania a celkovému zníženiu emisií v ovzduší.

Cyklotrasa v rekreačnej oblasti v Piešťanoch. Autor: M. Haluzová

Cyklisti často jazdia po chodníku. Autor: M. Haluzová

Bikesharing je rozvinutý v mnohých európskych mestách (Luxemburg). Autor: M. Haluzová

Meno autora/autorov

Magdaléna Haluzová

Veková skupina

15-18

Škola

Gymnázium M. R. Štefánika, Nové Mesto nad Váhom
Cyklisti často jazdia po chodníku. Autor: M. Haluzová
Bikesharing je rozvinutý v mnohých európskych mestách (Luxemburg). Autor: M. Haluzová