Chutne a zdravo v školskej jedálni

stravovanie žiakov v jedálni

Pri príležitosti Svetového dňa výživy, ktorý si pripomíname 16. októbra, sa členovia žiackeho parlamentu ZŠ Juraja Fándlyho v Seredi rozhodli zatraktívniť stravovanie v školskej jedálni.

Zámerom bolo, aby sa aspoň jedenkrát v mesiaci pripravila desiata i obedové menu podľa chutí a výberu žiakov a tým zminimalizovať zbytočný odpad, ktorý sa vytvorí v jedálni. Dôležité bolo presvedčiť pani Evu Veľkú, vedúcu školskej jedálne, no nápad sa jej veľmi páčil a s veľkou ochotou začala so žiackym parlamentom spolupracovať. Po menšom prieskume v rámci jednotlivých tried sa zistilo, že žiaci majú o danú aktivitu záujem.

Po stretnutí s vedúcou školskej jedálne zostavili ponukový list jedál. „Výber jedál za uplynulé mesiace sa mi páči," hovorí žiak 8.B Matej Grill, „myslím, že je to super vec a určite by to malo byť častejšie a taktiež by to pomohlo zminimalizovať odpad v školskej jedálni." Naopak Liana Užovičová zo 7.A to tak ružovo nevidí: „Neviem či to má zmysel, pretože niektoré deti nezjedia obed, aj keď im chutí“. Ako to naozaj je, sme si overili priamo v školskej jedálni. "Akcia "Výber jedla podľa vlastného výberu" určite splnila svoj cieľ. Je výborné, že aspoň jeden deň do mesiaca sa varí podľa výberu žiakov,“ hovorí vedúca školskej jedálne.

Na otázku, či si u žiakov všimla, že by toho zjedli viac, odpovedala: „Samozrejme, prišli aj žiaci s prázdnymi taniermi, ale boli aj takí, ktorí toho veľa nezjedli, pretože v dotazníkoch sú na výber tri jedlá, takže tí, ktorí si vyberú zvyšné dve, s výherným jedlom nemusia byť spokojní.“ Zároveň ale upozornila, že v niektorých triedach na prvom stupni žiaci nehlasovali, nakoľko o tejto akcii veľa nevedeli. Napriek tomu, že medzi žiakmi bola akcia obľúbená, množstvo odpadu začalo opäť narastať. „Počas mesiaca február sa bohužiaľ množstvo vyprodukovaného odpadu znížilo len o 10-12 kg. Mám vyše 300 stravníkov, a tak je ťažké vyhovieť všetkým,“ povedala pani vedúca.

Tiež podotkla, že je tu ešte jeden problém: „Deti nie sú naučené jesť zeleninu alebo ryby. Majú rady nezdravé jedlo, lenže ja mám propagovať zdravú výživu." Názor na to mala aj koordinátorka zdravej výživy a pani učiteľka Zdenka Pekaríková, ktorá povedala: „Ak si žiaci vybrali, čo majú radi, tak to aj zjedli. Veľakrát vyhadzujú aj dobré jedlo, pretože sú ovplyvnení zo strany starších žiakov.“ Potvrdila, že z tohto hľadiska stravníci nejedia mäso, polievky ani prílohy.

Na záver môžeme usúdiť, že zatiaľ sa množstvo vyprodukovaného odpadu zmenšiť nepodarilo. Avšak budeme sa snažiť ďalej, aby sa to v školskej jedálni zmenilo.


Meno autora/autorov

Katarína Plaštiaková, Lenka Ostrčilová

Veková skupina

15-18

Škola

ZŠ Juraja Fándlyho v Seredi

Súvislosť s cieľmi Agendy 2030:

Vysvetlenie prepojenia medzi témou článku a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030: