Dávať papier do zberu sa oplatí !

Odvoz papiera zo školy Autor: Lukáš Žilovec

Väčšina z nás „bojuje“ s dilemou, čo urobiť so starými novinami, časopismi či letákmi, ktoré plnia naše poštové schránky. Riešení v prospech životného prostredia je hneď niekoľko, no my sme boli zvedaví, aká je realita v našej obci.

Navštívili sme viacero domácností ľudí v dôchodkovom veku s otázkou, čo robia so starým papierom. Ich reakcie boli rôzne, ale dali by sa zhrnúť do jednej vety. Prečítať, hodiť do popolnice alebo spáliť. Pani Okrutská skonštatovala: „Už ani ten papier nehorí tak ako kedysi, preto na zakurovanie používam noviny a ostatné farebné letáky a časopisy dávam vnúčatám do školy do zberu starého papiera.“  Naše kroky teda viedli do školy.

Zaujímalo nás, či vedia žiaci, čo sa deje ďalej so starým papierom, ktorý doniesli z domu do zberu. Opýtali sme sa na to žiakov 8. A triedy, ktorí nakladali s pánom školníkom starý papier do kontajnera na odvoz. Ich „hovorca“ Lukáš Trško nám povedal: „Do zberu papiera som sa zapájal ako žiak na prvom stupni. Teraz už nie, ale viem, že používaním starého papiera na výrobu nového sa chránia naše lesy.“

Do školy nosí starý papier aj koordinátorka Environmentálnej výchovy pani Božena Kováčiková, preto sme využili jej prítomnosť a opýtali sme ja jej: „Viete koľko kilogramov papiera bude v tomto kontajneri, keď žiaci vyprázdnia celý sklad a  koľko stromov sme tým zachránili ?“ Na našu zvedavú otázku nám odpovedala: „Každoročne odovzdáme okolo 4 - 5 tisíc kilogramov papiera. Priznám sa, že neviem, koľko stromov sme už zachránili za tých 13 rokov, ale bude to úctyhodné číslo napriek tomu, že v obci existuje aj iná možnosť zhodnotenia starého papiera.“  

Pretože sme nevedeli, o akú možnosť sa jedná, dali sme si celú problematiku podrobne vysvetliť. Podľa  slov pani Kováčikovej starý papier za presne určených podmienok si od roku 2014 môžu občania v pravidelných časových intervaloch vymeniť na zbernom mieste v obci za toaletný papier, kuchynské utierky alebo hygienické vreckovky. O príchode firmy, ktorá zabezpečuje  túto výmenu, sú občania informovaní cestou miestneho rozhlasu v dostatočnom časovom predstihu. Spravidla je to každé štyri mesiace, aby mali občania možnosť vytriediť si primerané množstvo starého papiera na výmenu.

Čo so starým papierom a tlačovinami?  Stačí si vybrať jednu z ponúkaných možností, veď separovať starý papier sa oplatí. Je to aspoň malý krôčik k lepšiemu životu na našej modrej planéte.

Odvoz papiera zo školy Autor: Lukáš Žilovec

Pomoc pri nosení bola vítaná. Autor: Lukáš Žilovec

Meno autora/autorov

Lukáš Žilovec

Veková skupina

15-18

Škola

ZŠ s MŠ Udiča
Pomoc pri nosení bola vítaná. Autor: Lukáš Žilovec