Korene znečistenia Novej Dubnice

Zeleň a kvalitné životné prostredie sú v dnešných mestách bezpochyby dôležité a vzácne. Bohužiaľ, nie v každom meste si to obyvatelia uvedomujú. Mladí reportéri sa preto pozreli na problémy znečistenia v 12-tisícovej Novej Dubnici.

V meste Nová Dubnica sa v roku 2015 začala komplexná rekonštrukcia teplovodných rozvodov. Rekonštrukcia sa dotkla nielen obyvateľov mesta, ale predovšetkým čistoty prostredia a zelene v Novej Dubnici. Kvôli rekonštrukcii sa po celom meste vyhĺbili kilometre kanálov a počas celých prác bolo zasahované aj do koreňov stromov. Mladí reportéri sa teda rozhodli upriamiť pozornosť na tento problém, upozorniť najmä na ničenie koreňov stromov pri výkopových prácach či zasypávaní stromov hlinou.

TERMONOVA – teplo Novej Dubnice

Práce na rekonštrukcii rozvodov kúrenia realizuje spoločnosť TERMONOVA a. s., ktorá zároveň zabezpečuje distribúciu tepla do domácností  v Novej Dubnici. Uvedená spoločnosť na projekt rekonštrukcie tepelných rozvodov dostala aj dotáciu z fondov Európskej únie vo výške 50%, čo znemená, že únia preplatí viac ako 2 milióny eur z celkových nákladov (viac ako 4 milióny eur). Realizácia projektu mala prebiehať od januára do októbra 2015, ale práce nakoniec prebiehajú až dodnes (do apríla 2016).

Zavadzajúce korene

Už pri začiatku realizácie týchto prác na jar 2015 mohli občania badať značnú neohľaduplnosť ku životnému prostrediu. Korene stromov boli často odhalené, preseknuté bagrami a niektoré stromy boli úplne vyrúbané. Ako sa však vyjadrila spoločnosť TERMONOVA a. s. :  ,,Niektoré stromy boli vysadené v ochrannom pásme existujúcich tepelných rozvodov, kde sa stromy nesmú vysádzať. Zmeny trás tepelných rozvodov s cieľom zachrániť maximálny počet stromov spôsobili časový sklz realizácie voči pôvodnému harmonogramu.“ Napriek tejto skutočnosti je však rozsah poškodenia životného prostredia zarážajúci. Niekoľko stromov je neodborne orezaných, trávniky a kríky sú taktiež poškodené a to z dôvodu prejazdov ťažkej techniky v rozsahu väčšom, ako by bolo nevyhnutne potrebné.

Čo na to občania ?

Takéto ničenie prírody prekáža aj občanom mesta Nová Dubnica, pretože pri výkopových prácach sa im často a v zbytočne veľkom rozsahu zničili vlastnoručne sadené dreviny, o ktoré sa celé roky starali a plnili okrasnú funkciu. Zároveň najmenší, teda deti, prišli kvôli zablateniu trávnikov a chodníkov o prirodzené prostredie na hry. Súčasný stav mesta môže taktiež odrádzať návštevníkov zaujímajúcich sa o jedinečnú architektúru od Jiřího Krohu, ktorú bohužiaľ dopĺňa zničená príroda. Avšak rekonštrukcia mala zlý vplyv aj na niektorých obyvateľov mesta. Nakoľko výkopové práce v meste prebiehajú viac ako rok, zvýšila sa aj nečistota mesta.  Ľudia si totiž na znečistené prostredie „zvykli“, necítia prirodzenú motiváciu sa oň starať a k znečisteniu nakoniec prispievajú aj sami. Ničí sa tak vzťah obyvateľov ku životnému prostrediu a prestávajú si ho vážiť.

Zachraňujú stromy, ale poškodzujú korene

Spoločnosť TERMONOVA a. s. taktiež uviedla: „Zachránili sme v priebehu realizácie niekoľko desiatok stromov, ktoré boli pôvodne povolené na výrub. Postupovali sme v súlade s našimi záväzkami napriek skutočnosti, že sme museli meniť pôvodné trasy rozvodov, čo nás stalo nemalé finančné prostriedky.“ Túto skutočnosť potvrdil aj Odbor životného prostredia mestského úradu v Novej Dubnici: „Stav životného prostredia sledujeme. Povolenie na výrub drevín nebolo plne využité a niektoré stromy a kry zostali zachované. Bohužiaľ, nemáme presnú inventarizáciu súčasného stavu.“. Aj keď je potvrdené, že stromov bolo vyrúbaných naozaj menej, ako bolo povolené, otázkou je, koľko zo zachránených stromov má vážne poškodený koreňový systém a v dôsledku týchto poškodení ich bude nutné vyrúbať o pár rokov.

Pohľadom odborníčky

„Spoločnosť TERMONOVA na poškodené stromy vypracovala dendrologický prieskum, ktorý ukázal, že v prípade poškodenia koreňov je nutné orezať aj korunu, aby sa stromy stačili vyživovať. Zároveň ich bude treba počas leta zalievať. Rezanie už bolo vykonané, a teraz budeme čakať, ako sa s tým stromy vysporiadajú,“ vyjadrila sa odborníčka na životné prostredie Ing. Petra Hrehušová.

Náhradná výsadba

Od marca 2016 už prebieha konečná úprava trávnikov a aj výsadba náhradných drevín. Túto informáciu nám opäť potvrdil aj mestský úrad.  V niektorých častiach mesta sa však s náhradnou výsadbou v čase uzatvorenia reportáže ešte ani nezačalo. A samozrejme, kým náhradné dreviny vyrastú a budú môcť plniť úplnú náhradu za vyrúbané, prejde ešte veľa rokov. Otázna je aj budúca ochota občanov obnovovať svojpomocne životné prostredie v blízkosti svojich domov a bytov do stavu, v akom si ho udržiavali pred realizáciou modernizácie rozvodov.  Niektorí sa zrejme budú oprávnene obávať ďalších rozkopávok vo svojom okolí.

Sledujú ďalej  

Mladí reportéri dúfajú, že životné prostredie v Novej Dubnici bude vrátené do pôvodného stavu tak, ako sľúbil mestský úrad a spoločnosť TERMONOVA a.s. Zvlášť po tom, čo sa táto spoločnosť v priebehu komunikácie snažila odvrátiť pozornosť Mladých reportérov od existujúceho problému a radila im upriamiť sa na iné témy, ktoré trápia mesto. Mladí reportéri budú samozrejme osud životného prostredia v Novej Dubnici i naďalej sledovať, a to napriek rôznym prekážkam.

 

© 2016  Michal Mazánik, Tamara Eliašová, Mária Jánošíková

Foto: Mária Jánošíková názov: Veľké stromy, veľké stroje popis: Ťažká technika je súčasťou bežného života mesta Nová Dubnica už viac ako rok.

Foto: Mária Jánošíková názov: Nahé korene popis: Na odhalených koreňoch novodubnických stromov bolo vidieť poškodenie voľným okom

Foto: Mária Jánošíková názov: Na pospas okoloidúcim popis: Vytrhnuté korene stromov obyvatelia Novej Dubnice museli doslova obchádzať

Meno autora/autorov

Mária Jánošíková, Tamara Eliášová, Michal Mazánik

Veková skupina

11-14

Škola

Súkromná základná škola Nová Dubnica