Črepiny v prírode

Meno autora/autorov: 
Samuel Kuchta
Vek autora/autorky: 
15
Škola - webová stránka: 
Gymnázium MR Štefánika NMnV