Dávať papier do zberu sa oplatí


Nový ročník kampane Litter Less na ZŠ s MŠ Udiča sme odštartovali zberovými aktivitami celej školy. Mladí reportéri pripravili pre svojich spolužiakov reláciu do školského  rozhlasu a nástenku s názvom - Odpad náš každodenný, kde sa žiaci dozvedeli o podmienkach zberu starého papiera a ekopakov, ktoré od nás odoberala firma Kuruc Company s.r.o.

Zaujímalo nás, či žiaci vedia, čo sa deje so starým papierom, ktorý doniesli z domu do školy. Opýtali sme sa na to žiaka 8. A triedy Lukáša, ktorý nakladal starý papier do kontajnera na odvoz. Jeho fotografia pri práci a odpoveď nás potešila, pretože vedel, že používaním starého papiera sa znižuje výrub stromov.

Katarína, žiačka 9. A triedy, ktorá prezentovala svoje video na minuloročnom Komunitnom akčnom dni, doplnila túto informáciu o tvrdenie, že ak odovzdáme aspoň 1 tonu papiera, zachránime tým 15 – až 17 storočných stromov.

Do zberov sa pravidelne zapája aj koordinátorka Environmentálnej výchovy na našej škole, preto sme sa jej opýtali, či v obci existuje aj iná možnosť využitia starého papiera. Podľa jej slov, starý papier (za presne určených podmienok) si od roku 2014 môžu občania v pravidelných časových intervaloch vymeniť na zbernom mieste za toaletný papier, kuchynské utierky alebo hygienické vreckovky. O príchode firmy, ktorá zabezpečuje  túto výmenu, sú občania informovaní cestou miestneho rozhlasu v dostatočnom časovom predstihu. Ona túto možnosť nevyužíva, radšej donesie papier do školy a tým ju finančne podporí, i keď 6 – 8 centov za kilogram vytriedeného papiera je podľa nej veľmi málo.

Asi by sa mali kompetentní zamyslieť nad tým, kde sa stala chyba v systéme a prečo  mnohí ľudia nevidia význam separovania a všetko skončí v kontajneri na domový odpad.

 

Lukáš Žilovec a Mladí reportéri pre životné prostredie pri ZŠ s MŠ Udiča

Meno autora/autorov: 
Lukáš Žilovec
Vek autora/autorov: 
15
Škola: 
Základná škola s Materskou školou Udiča