Detský jarmok ľudových remesiel v Púchove

CVČ v Púchove každoročne oragnizuje Detský jarmok ľudových remesiel deň pred samotným Púchovským jarmokom. Inak tomu nebolo ani tento rok.

Meno autora/autorov

Naďa Kozánková a kolektív 5.C

Vek autora/autorov

10 rokov

Škola

Základná škola,Mládežnícka 1434/16, Púchov