Dokumentácia transportu dreva

Mladi reportéri pre životné prostredie dokumentujú vyvážanie dreva z územia Národného parku Nizke Tatry. Cesta Čertovica - Vyšná Boca. 

Meno autora/autorov: 
Juraj Rizman