Druhý dych pre použitý olej

Olej zbierame aj v domácnosti autor: Matej Bazár

Olej zbierame aj v domácnosti autor: Matej Bazár

Vo výlevkách každoročne končia stovky litrov použitého kuchynského oleja. Nie je to však jediné riešenie, ako sa ho zbaviť. Jeho druhotné použitie je však málo známe.

Kuchynský olej má široké využitie pri varení, najmä vyprážaní. Väčšina ľudí prepálený olej vylieva, lebo nevie, že sa dá recyklovať. Druhou príčinou je nízka informovanosť občanov mesta o zberných miestach.

Vylievanie takého oleja má hneď niekoľko negatívnych následkov.  Znečisťuje potrubia, upcháva kanalizáciu, môže slúžiť ako potrava hlodavcom. Tiež poškodzuje chod čistiarne odpadových vôd. Má negatívny vplyv aj na ľudské zdravie, pretože obsahuje karcinogény, látky ktoré môžu spôsobiť rakovinu.

Naopak, odovzdaním použitého oleja a následnou recykláciou sa zamedzuje znečisteniu podzemných a povrchových vôd. Dá sa druhotne využiť na výrobu biopalív.

Prieskum medzi študentmi gymnázia ukázal, že iba 16 percent opýtaných zbiera použitý olej a piati študenti nevedia, kam putuje olej z ich domácnosti. Spôsobov, kde ho môžu obyvatelia mesta Spišská Nová Ves odovzdať, je hneď niekoľko. „Olej môžete odovzdávať počas mobilného výkupu papiera vo vašej mestskej časti, alebo na zbernom dvore mesta,“ píše sa na oficiálnej stránke prevádzkovateľa zberného dvora www.brantnernova.sk. Približne polovica študentov potvrdila, že vie o možnosti zberu a recyklácii oleja.

Olej zo školskej jedálne kuchárky odovzdávajú spomínanej firme. „Keď robíme niečo vyprážané, väčšinou rezne, ostáva nám olej, ktorý potom scedíme do fľaše. Keď máme nazbieraných viacero fliaš, tak príde firma a olej zoberú,“ hovorí vedúca školskej jedálne Katarína Kozárová. Z jedného vyprážania sú to približne 2 litre oleja a za rok menej ako 30 litrov.

Zbieraním použitého oleja chránime naše životné prostredie. Použitý olej je zároveň cennou priemyselnou surovinou. Pri spracovaní sa využíva v energetike, logistike a doprave.

Meno autora/autorov: 
Adriána Henčeková
Vek autora/autorov: 
18 rokov
Škola: 
Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves
Zber oleja v školskej jedálni autor: Matej Bazár
Oddelenie tuhého odpadadu od oleja autor: Matej Bazár