Dve cesty do dvoch krajín

Táto fotka znázorňuje dve cesty do krajiny pozitivnej nálady a do krajiny negatívnej nálady, možno raz keď budete stáť pred touto cestou, uvidíte ktorou sa rozhodnete ísť.

Meno autora/autorov: 
Viktor Molnár
Vek autora/autorov: 
17
Škola: 
SOŠP