ENVIRO žurnál

16.06.2016

16.06.2016

16.06.2016

16.06.2016

16.06.2016
Odraz práce mladých reportérov.

16.06.2016
Foto-workhop.

16.06.2016

16.06.2016
Mladi reportéri pre životné prostredie dokumentujú vyvážanie dreva z územia Národného parku Nizke Tatry. Cesta Čertovica - Vyšná Boca. 

ENVIRO žurnál