ENVIRO žurnál

19.04.2012
<p><strong>Deň Zeme</strong>, ktorý pripadá na 22. apríla, sa vo Zvolene oslavoval o zopár dní skôr. Deti zo zvolenských základných a materských škôl sa vo <strong>Višňovského parku</strong> počas dvoch dní zabávali, tvorili a učili sa nové veci na počesť našej matičke Zemi. Táto akcia, organizovaná občiankym združením Slatinka, Technickou Univerzitou, Mestom Zvolen a ďalšímisubjektmi, má už niekoľkoročnú tradíciu. Aj tento rok sa tešila úspechu.</p>

31.03.2012
Podnik v minulosti známy charakteristickým zápachom nám pootvoril dvierka do zákulisia výroby papiera. Zoznámili sme sa s ekologickými aktivitami podniku, ktorý sa snaží minimalizovať množstvo produkovaných emisií a taktiež sme videli najrýchlejší stroj na výrobu papiera.

31.03.2012
Predstavte si, že prechádzate mestom Ružomberok. Ako prvé vám do oka padnú vysoké komíny ružomberských papierní, ktoré majú v tomto meste viac ako stotridsať ročnú tradíciu. V globále ľudia vnímajú papierne negatívne.

31.03.2012
Najväčším problém Ihlian je podľa starostu Jána Turka likvidácia odpadu. Na uliciach sa nachádzajú odpadky, ale vo veľmi malom množstve. Je to aj vďaka aktivačným prácam, ktoré podniecujú obyvateľov podieľať sa na čistote obce.

31.03.2012
Koncom marca sme s Mladými reportérmi navštívili obec Ihľany. Opýtali sme sa starostu Jána Turka na situáciu v obci a jeho názor na vzťah Rómov k životnému prostrediu.

31.03.2012
 Opýtali sme sa obyvateľov Ihlian, akým spôsobom sa zbavujú odpadu a čo si myslia o smeti, ktoré skončí v potoku.  

31.03.2012
Ružomberské papierne vyrábajú kornútky na zmrzlinu, papierové tašky a potravinárske obaly pre zvieratá aj ľudí. To najpodstatnejšie je však kancelársky papier. Ten sa stal pre ľudí takým bežným, že si často ani neuvedomujú jeho pôvod. Akú dlhú cestu musí absolvovať, než si ho spokojne uložíme do našej tlačiarne?

30.03.2012
<p><strong>Tri štvrtiny obyvateľov obce Ihľany tvorí rómske etnikum, a tak sa naše očakávania dosť podobali tomu, čo nám denne predostierajú&#160;</strong><strong>médiá</strong><strong>. Avšak návšteva obce, diskusia so starostom a hlavne prehliadka a rozhovory s obyvateľstvom zmenili náš názor na situáciu v obci. Na jej prístup k životnému prostrediu i na nakladanie s odpadom.</strong></p> <!--break--> <p><em>Autori: Adam Čížik, Lenka Hencelová, Stanislava Chlebová, Gymnázium P. O. Hviezdoslava, Kežmarok</em></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p><strong>Prečítajte si aj ďalšie články z exkurzie do Ihlian:</strong></p> <p><a href="http://www.mladireporteri.sk/tlacova-agentura/blogy/helena-lesundakova/obec-si-romovia-cistia-sami">Obec si Rómovia čistia sami</a></p> <p></p> <p><a href="http://www.mladireporteri.sk/anketa-ako-sa-v-ihlanoch-naklada-s-odpadom">Anketa: Ako sa v Ihľanoch nakladá s odpadom?</a></p> <p><a href="http://www.mladireporteri.sk/tlacova-agentura/starosta-ihlian-vychova-ludi-je-prvorada">Starosta Ihlian: Výchova ľudí je prvoradá</a></p> <p><a href="http://www.mladireporteri.sk/tlacova-agentura/chceme-patrit-medzi-lepsich">Chceme patriť medzi lepších?</a></p> <p></p> <p></p> <p></p>

30.03.2012
,,Ihľany sú najčistejšia rómska obec na Slovensku,“ tvrdí jej starosta Ján Turek. Motivuje rómskych obyvateľov k ochrane životného prostredia a mení názory ľudí na toto etnikum.

28.03.2012
Osemdesiatminútový pochod s tučniakmi sa zameriava najmä na ich snahu o zachovanie druhu - od tancov lásky počas párenia, cez starostlivosť rodičov o vajíčko, až po samotné vyliahnutie a dospievanie mláďat. Aby autori ešte viac priblížili svet týchto fascinujúcich vtákov, celým filmom divákov sprevádzajú komentáre troch osôb, vystupujúcich ako matka, otec a mláďa. Človek tak lepšie chápe motiváciu a zvyky zvierat.

ENVIRO žurnál