ENVIRO žurnál

31.03.2017
... chatrájúce budovy na okraji mesta - sú ako mladí ľudia prepadávajúci sa na okraj spoločnosti a končia ako ľudský odpad...

31.03.2017
"Skrášlujú nám prostredie na život". 

31.03.2017
Fotka bola vytvorená pri Slovnafte. Je svedectvom, že v Bratislave sa vypúšťajú škodlivé látky do ovzdušia, keď je tma.

31.03.2017
Bratislava Hlavná Stanica - vstupná brána do Slovenska, ktorá je preplnená odpadkami.

31.03.2017
Bratislava Hlavná Stanica - Vstupná brána do Slovenska, ktorá je preplnená odpadkami a rujnami.

31.03.2017
Bratislava Hlavná Stanica - Vstupná brána do Slovenska, ktorá je preplnená odpadkami a rujnami.

ENVIRO žurnál