ENVIRO žurnál

09.12.2016
Vo výlevkách každoročne končia stovky litrov použitého kuchynského oleja. Nie je to však jediné riešenie, ako sa ho zbaviť. Jeho druhotné použitie je však málo známe.

08.12.2016
Takmer všetky školy zápasia s vysokou produkciou odpadu.  Avšak máloktorá škola sa venuje jeho triedeniu a tým aj ochrane životného prostredia. A aj v prípade, že odpad triedi, jeho ďalší zber a využite zostáva v nevedomosti.

07.12.2016
Iste ste si všimli, že na ceste do školy sa po chodníkoch i cestách váľa množstvo pohodených odpadkov. Niekomu to znepríjemní náladu na celý deň, inému to nevadí a iní si povedia, že s tým treba čosi robiť. Študenti gymnázia na hodine etickej výchovy diskutovali o danom stave a rozhodli sa s tým niečo spraviť. Podľa mnohých z nich by malo okolie Zelenej školy vyzerať inak.

07.12.2016
Aj tie najúspornejšie žiarivky raz doslúžia a stanú sa nebezpečným odpadom, pretože sa v nich nachádza ortuť. V nerozbitom stave škodlivé nie sú, ale ak sa rozbijú – na skládke odpadu alebo aj neúmyselne pri manipulácii, pary ortute sa spolu s ďalšími toxickými látkami dostávajú do ovzdušia.

07.07.2016
Eko farma v Podskalí chová vďaka vhodným podmienkam svetovo uznávané plemeno hovädzieho dobytka Aberdeen Angus.

07.07.2016
Bio pestovanie je bez pesticídov a preto pomáha chrániť ohrozené včely.

07.07.2016
Slez maurský priaznivo pôsobí na dýchacie cesty. Jeho kvety sú jedlé.

21.06.2016
Ukončenie tohtoročnej kampane Litter Less na Slovensku v podobe krátkych televíznych novín :)

20.06.2016
Rieka Váh preteká mestom Liptovský Hrádok. Okrem vodných športov k nej chodia obyvatelia a turisti za oddychom. Nepríjemne ich však môže prekvapiť množstvo odpadu, ktorý na brehoch tejto rieky nájdeme.

20.06.2016
Aj ľudia sa delia na tých s ekologickým myslením a na tých ľahostajných... 

ENVIRO žurnál