ENVIRO žurnál

07.12.2016
Aj tie najúspornejšie žiarivky raz doslúžia a stanú sa nebezpečným odpadom, pretože sa v nich nachádza ortuť. V nerozbitom stave škodlivé nie sú, ale ak sa rozbijú – na skládke odpadu alebo aj neúmyselne pri manipulácii, pary ortute sa spolu s ďalšími toxickými látkami dostávajú do ovzdušia.

07.07.2016
Eko farma v Podskalí chová vďaka vhodným podmienkam svetovo uznávané plemeno hovädzieho dobytka Aberdeen Angus.

07.07.2016
Bio pestovanie je bez pesticídov a preto pomáha chrániť ohrozené včely.

07.07.2016
Slez maurský priaznivo pôsobí na dýchacie cesty. Jeho kvety sú jedlé.

21.06.2016
Ukončenie tohtoročnej kampane Litter Less na Slovensku v podobe krátkych televíznych novín :)

20.06.2016
Rieka Váh preteká mestom Liptovský Hrádok. Okrem vodných športov k nej chodia obyvatelia a turisti za oddychom. Nepríjemne ich však môže prekvapiť množstvo odpadu, ktorý na brehoch tejto rieky nájdeme.

20.06.2016
Aj ľudia sa delia na tých s ekologickým myslením a na tých ľahostajných... 

18.06.2016
Workshop v Liptovskom Hradku

17.06.2016
V regióne Liptova sa za posledných 10 rokov vyťažilo najviac dreva na Slovensku. Motiváciou na ťažbu dreva je vidina rýchleho a dobrého zárobku.

17.06.2016
nadej v mláke vody

ENVIRO žurnál