ENVIRO žurnál

30.03.2017
Čím ďalej doba napreduje, tým horšie podmienky tvoríme pre seba a naše budúce generácie. Vlastnou lenivosťou sa nakoniec utopíme v odpadkoch a budeme musieť prejsť na inú planétu. Mali by sme začať viacej rozmýšľať nad tým ako skonči naša planéta keď sa k nej budeme takto správať naďalej. Mali by sme začať viacej recyklovať a uľahčovať prácu rozkladania odpadkov našej Zemi.

30.03.2017
Veľa ľudí plasty neseparuje, lebo si myslia, že aj tak všetko skončí na skládke. Ale ako to v skutočnosti je, na to sme sa boli pozrieť.

29.03.2017
Lesné zátiše v obci Studienka na Záhorí.

29.03.2017
Každým nákupom dostávame nádej zachrániť naše mesto, krajinu, Zem. Pretože spolu s potravinami si kupujeme aj odpad. Otázkou je, koľko toho odpadu dokážeme zrecyklovať? A koľko aj zrecyklujeme? 

29.03.2017
Papierová loďka z použitého lístka na MHD na kovovej lyžičke pod šírim nebom.

29.03.2017
Dokonca už aj zvieratá sa boja neporiadku ktorý sa nachádza všade okolo nás...

ENVIRO žurnál