ENVIRO žurnál

16.06.2016
Táto fotka znázorňuje dve cesty do krajiny pozitivnej nálady a do krajiny negatívnej nálady, možno raz keď budete stáť pred touto cestou, uvidíte ktorou sa rozhodnete ísť.

16.06.2016
Aj Slovensku máme miesta, ktoré zaujmú svojou krásou. Treba si ich chrániť, je to predsa naša príroda.

16.06.2016
Rada fotografujem rôzne miesta z iných uhlov pohľadu. Keď som sa zadívala do jeho okuliarov, videla som nádherný odraz Tatier, ktorý som chcela zachytiť na fotografiu.

16.06.2016
Strom v plnej krase. 

16.06.2016

16.06.2016
Cez plot :)

16.06.2016
TANAP

16.06.2016
Turistika

16.06.2016
Spolupráca

ENVIRO žurnál