ENVIRO žurnál

29.03.2017
Najväčším dobrom je žiť podľa prírody.

29.03.2017
V prírode nie sú odmeny ani tresty - sú to len dôsledky.

29.03.2017
Aj napriek tomu, že ľudia zabrali kus prírody, ona si nájde vždy cestu. Snaží sa prežiť každý zásah človeka. Toto dlhoročné "spolunažívanie" sledujú ľudia dlhé roky. Škoda, že pri budovaní plota, nikto nebral ohľad na stromy, ktoré tu rástli už predtým. (Trenčianske Teplice, 2017)

29.03.2017
Na začiatku všetkého boli darčeky pod stromčekom. Teraz je to naopak. Stromček akoby sa ocitol pod obalmi z darčekov. Technické služby mesta síce tieto zbytky Vianoc odvezú, ale kým sa tak stane, je to smutný pohľad. (Nové Mesto nad Váhom, 2017)

29.03.2017
Viac odpadkov ako zelene... Zamysleli ste sa nad tým, koľko odpadkov je v našich lesoch a na uliciach? Posledné roky sa tých odpadkov nakopilo toľko, že ich je pomaly viac ako zelene. Stojí to ľudstvu za to? Takto si znečisťovať prírodu, ktorá nám dala život?

29.03.2017
Žiadny živočích, ba dokonca ani človek nebol stvorený na to, aby žil v harmónii s odpadom. Nedovoľme preto, aby sa stal našou každodennou súčasťou! Žime v harmónii  s prírodou a nie v konflikte s ňou.

29.03.2017
Každá bytosť zanecháva za sebou stopu. Správajme sa tak, aby stopy, ktoré vytvárame, boli aj pre budúce generácie pozitívne. Nenechajme po sebe všetko "zarásť burinou a machom".

29.03.2017
V škole sme sa začali intenzívne zaoberať myšlienkou triedenia odpadov. Premeniť tak  „odpad“ experimentálnou činnosťou na zdroj energie a cenných surovín.  

28.03.2017
Večný problém s ohorkami od cigariet, ktoré sú doslova všade. Pri tom vôbec nie je ťažké tento problém vyriešiť. Stačí nájsť najbližší kôš!

ENVIRO žurnál