Florian Kliche: Informácia je jednou z najsilnejších zbraní

Vložil/a Zuzana Limova dňa 14.03.2011

V každej z dvadsiatich ôsmich zapojených krajín má program Mladí reportéri pre životné prostredie svoje špecifiká. O tom, ako funguje v Nemecku, sme sa rozprávali s koordinátorom FLORIANOM KLICHE z našej partnerskej organizácie Unabhängige Institut für Umweltfragen (Nezávislý inštitút pre environmentálne otázky, UfU).

Pracuješ ako projektový manažér v sekcii ochrany klímy a environmentálneho vzdelávania. Akým projektom sa venuješ?
Som zodpovedný za program Mladí reportéri pre životné prostredie, za vzdelávanie o obnoviteľných zdrojoch energií a za projekt fifty/fifty v Berlíne. Dá sa povedať, že mám veľa rôznorodých skúseností v práci s mládežou. Počas posledných rokov som vytvoril rôzne druhy učebných materiálov, ktoré boli predtým testované v triedach. Učím na školách, univerzitách aj prípravných hodinách pre učiteľov.

Mladých reportérov ste v Nemecku prepojili s projektom „fifty/fifty“, ktorý je jedným z najznámejších a najúspešnejších vzdelávacích programov vášho inštitútu. Ako funguje?
Projekt fifty/fifty je založený na finančnej motivácii za šetrenie energií. Systém funguje jednoducho tak, že škola od samosprávy dostane päťdesiat percent výdavkov, ktoré sa jej podarí ušetriť. Niekedy je táto schéma založená na súťaži, inokedy školy dostanú určitý obnos za účasť v projekte. V Berlíne je zapojených stopäťdesiat škôl z celkových osemsto. V celom Nemecku je to viac ako 4-tisíc z celkového počtu 35-tisíc. Program vznikol pred sedemnástimi rokmi v Hamburgu, kde sa doň zapojilo všetkých 450 škôl.

Akým spôsobom sú do fifty/fifty zapojení študenti?
Zvyčajne je doň zapojená jedna trieda alebo kurz. Projekt pozostáva z niekoľkých krokov a trvá približne mesiac, počas troch hodín týždenne. Najskôr študenti preskúmajú všetky časti budovy, zvnútra aj zvonku. Prejdú všetkými triedami, schodiskami, chodbami, telocvičňami... Zisťujú, ako funguje vykurovanie, všímajú si okenné izolácie, analyzujú všetky druhy spotreby energií v škole. V ďalšom kole merajú teplotu a svetelnosť v triedach a energetickú spotrebu rôznych zariadení. Potom hľadajú možnosti, ako energie v škole ušetriť. Navrhnú opatrenia a požiadajú správcu budovy o ich zavedenie. O projekte informujú aj žiakov a učiteľov a snažia sa, aby sa na šetrení energií podieľali všetci.

Čím je tento projekt výnimočný?
Myslím si, že je veľmi dobrou kombináciou vzdelávacieho aspektu so „skutočným životom“. Školy energiu ušetria reálne, nie iba teoreticky. Projekt prebieha v zime, keď je spotreba tepla a energií najvyššia.

Pilotný ročník Mladých reportérov sme sa spúšťali naraz,  v školskom roku 2009/10. Čím vás program zaujal?
Riadili sme sa ideou: „Rob dobré veci a hovor o nich.“ V Berlíne máme množstvo dobrých projektov, ale je o nich málo informácií. Napadlo nás, že pomocou Mladých reportérov môžeme environmentálne témy viac zviditeľniť, špeciálne projekt fifty/fifty.

V každej krajine má program svoje špecifiká. U nás sú zapojené školy z rôznych regiónov, u vás zatiaľ len z Berlína. Ako s nimi pracujete?
Ponúkame študentom rôzne workshopy. Na prvom získajú informácie o písaní, vyskúšajú si brainstorming aj praktické cvičenia. Druhý, o štyri týždne neskôr, je venovaný redigovaniu, editovaniu a grafickej úprave (layoutu). Do prvého ročníka sa zapojilo asi tridsať žiakov a študentov. Keďže sa im workshopy páčili, plánujeme ich zorganizovať viac v druhej polovici tohto roku.

S akými organizáciami spolupracujete?
Pracujeme s Young Press Berlin, čo je študentská organizácia pre mladých žurnalistov. A ešte s celoštátnym denníkom taz ("tageszeitung").

Čo očakávaš od partnerstva so slovenskými mladými reportérmi?
Zaujímavé podnety a články od mladých ľudí zo Slovenska. Výmenu skúseností a dlhodobú spoluprácu medzi našimi krajinami. A samozrejme, možnosť začať s programom fifty/fifty na Slovensku.

A ako vidíš budúcnosť Mladých reportérov?
Mojou víziou je, že jedného dňa budú mať mladí reportéri silný vplyv na politiku. Dnešná generácia mladých musí vziať budúcnosť do vlastných rúk. Informácia je pritom jednou z najsilnejších „zbraní“. Dúfam, že mládež povstane proti nespravodlivosti vo svete ;). Samozrejme s pomocou informácií a vzájomnej spolupráce...

Zuzana Límová, koordinátorka