Aj malý odpad je problém

Čitajte tiež

Súťaž: 
Litter Less

Nechoďme okolo smeti so zatvorenými očami, môže sa stať, že sa nebudem mať na čo pozerať !

Meno autora/autorov: 
Katarína Ulčáková
Veková skupina: 
11-14
Škola: 
ZŠ s MŠ Udiča