Ako dve hrozná

Učebnica literatúry pre 5. ročník z roku 2010 a navlas rovnaká "poreformná" z roku 2018. Mrhanie zdrojmi?

Meno autora/autorov

Ivana Jakubíková

Veková skupina

11-14

Škola

Základná škola, Hlavná 5, Družstevná pri Hornáde

Súvislosť s cieľmi Agendy 2030:

  • 4. Kvalitné vzdelanie
  • 12. Zodpovedná spotreba a výroba

Vysvetlenie prepojenia medzi témou článku a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030:

V slovenskom školstve je vážny problém s učebnicami. Mnohé sú nekvalitné a neodrážajú súčasný štátny vzdelávací program a už vôbec nie potreby moderného mladého človeka. Vydávajú sa ale stále nové učebnice - ide o nezodpovednú výrobu a mrhanie zdrojmi (súvisí s nadmernou ťažbou dreva).