ako to NEmá vyzerať

Súťaž: 
Litter Less

Čím ďalej doba napreduje, tým horšie podmienky tvoríme pre seba a naše budúce generácie. Vlastnou lenivosťou sa nakoniec utopíme v odpadkoch a budeme musieť prejsť na inú planétu. Mali by sme začať viacej rozmýšľať nad tým ako skonči naša planéta keď sa k nej budeme takto správať naďalej. Mali by sme začať viacej recyklovať a uľahčovať prácu rozkladania odpadkov našej Zemi.

Meno autora/autorov: 
Krištof Kocman
Veková skupina: 
11-14
Škola: 
Gymnázium Dubnica nad Váhom