Bez pripomienok

Každé mesto vyniká v niečom inom. Jedno má pekné parky a druhé zas výborné cesty. Ale sú tu aj také, ktoré sú až na "drobnosti", ako je info-tabuľa, bezchybné.

Meno autora/autorov

Kristián Palko

Veková skupina

11-14

Škola

Gymnázium Dubnica nad Váhom

Súvislosť s cieľmi Agendy 2030:

  • 11. Udržateľné mestá a komunity

Vysvetlenie prepojenia medzi témou článku a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030:

Touto fotkou som chcel poukázať na to, že žiadne mesto by sa nemalo vzdávať so skrášľovaním a vylepšovaním.