Budúcnosť?

Súťaž: 
Litter Less

... chatrájúce budovy na okraji mesta - sú ako mladí ľudia prepadávajúci sa na okraj spoločnosti a končia ako ľudský odpad...

Meno autora/autorov: 
Radovan Huba
Veková skupina: 
15-18
Škola: 
Gymnázium V. B. Nedožerského, Matice slovenskej 16, 971 01 Prievidza