Cesta ku koncu

 Smerujeme ku koncu.Nezastaviteľne sa to blíži.

 

Meno autora/autorov

Jakub Ďuriš

Veková skupina

15-18

Škola

Stredná odborná škola polygrafická

Súvislosť s cieľmi Agendy 2030:

Vysvetlenie prepojenia medzi témou článku a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030: