Cintorín odpadov

Čitajte tiež

Súťaž: 
Litter Less

Na nevyužitom priestore bývalého kameňolomu za obcou Lopašov, v okrese Senica, počas niekoľkých rokov vyrástla neriadená skládka. Zložením odpadu, od stavebného až po komunálny, vo veľkej miere svojim charakterom ohrozuje životné prostredie. Vzhľadom na rôzne druhy odpadu je možnosť ohrozenia aj zdravia obyvateľov. Škodlivé látky sa dostávajú do ovzdušia, pôdy a do podzemných vôd.

Meno autora/autorov: 
Michal Áč
Veková skupina: 
11-14
Škola: 
ZŠ Jána Palárika Majcichov