Čistá energia

Súťaž: 
Enviro

Fotovoltaické elektrárne sú často postavené na poliach či lúkach, kde by mohli rásť rastliny. Paradoxne, veľké výrobné haly, pri ktorých sú tieto fotovoltaické panely umiestnené, majú obrovské nevyužité strešné plochy.

Meno autora/autorov: 
Mária Jánošíková
Veková skupina: 
15-18
Škola: 
Súkromná základná škola Nová Dubnica