Crazy zajac

Súťaž: 
Litter Less

Dokonca už aj zvieratá sa boja neporiadku ktorý sa nachádza všade okolo nás...

Meno autora/autorov: 
Vanessa Hanzlíková
Veková skupina: 
15-18
Škola: 
SOŠ polygrafická