Crazy zajac

Dokonca už aj zvieratá sa boja neporiadku ktorý sa nachádza všade okolo nás...

Meno autora/autorov

Vanessa Hanzlíková

Veková skupina

15-18

Škola

SOŠ polygrafická

Súvislosť s cieľmi Agendy 2030:

Vysvetlenie prepojenia medzi témou článku a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030: