Dieťa odpadu

Čitajte tiež

Súťaž: 
Litter Less

Hračky sú pre deti. Rozvíjajú osobnosť, pohyb, cit. Aká osobnosť vyrastie z dieťaťa obklopeného odpadmi?

Meno autora/autorov: 
Adela Škrovánková
Veková skupina: 
11-14
Škola: 
ZŠ Mládežnícka, Púchov