Dokonalosť v nedokonalom svete

Súťaž: 
Litter Less

V honbe za naším osobným prospechom a blahom mnohokrát zabúdame na miesto, kde toto blaho tvoríme a deň čo deň užívame. Je to správne!?
(okolie rieky Váh v Piešťanoch)

Meno autora/autorov: 
Michal Bartek, Sára Vidová
Veková skupina: 
15-18
Škola: 
Gymnázium M. R. Štefánika, Nové Mesto nad Váhom