Domov v odpadkoch

Čitajte tiež

Súťaž: 
Litter Less

Fotografia zachytáva okolie Bratislavy -Rača.
Chcel som poukázať na to, že okolie Bratislavy je plné odpadkov a toto mesto sa mení na veľké smetisko.
 

Meno autora/autorov: 
Filip Polák
Veková skupina: 
15-18
Škola: 
SOŠ Polygrafická