ihrisKO

Súťaž: 
Litter Less

Po rekonštrukcii teplovodných rozvodov v Novej Dubnici sa zvýšila nečistota mesta a zároveň sa kvôli zablateniu trávnikov vytratil život aj z detských ihrísk.   

Meno autora/autorov: 
Mária Jánošíková
Veková skupina: 
11-14
Škola: 
Súkromná základná škola Nová Dubnica