ihrisKO 2

Súťaž: 
Litter Less

Po rekonštrukcii teplovodných rozvodov v Novej Dubnici sa kvôli zablateniu trávnikov vytratil život aj z detských ihrísk. Rovnako sa zvýšila nečistota mesta. Ľudia si totiž na znečistené prostredie „zvykli“, necítia prirodzenú motiváciu sa oň starať a k znečisteniu nakoniec prispievajú aj sami. Ničí sa tak vzťah obyvateľov ku životnému prostrediu a prestávajú si ho vážiť. 

Meno autora/autorov: 
Mária Jánošíková
Veková skupina: 
11-14
Škola: 
Súkromná základná škola Nová Dubnica