Injekcia "záchrany" prírody

Túto injekciu zabodnutú v strome sme videli na potulkách zliechovskými lúkami.

Ako sa tam dostala? Na čo bola použitá?

Meno autora/autorov

Filip Kotras, Ľubomír Čišecký

Veková skupina

11-14

Škola

Gymnázium Dubnica nad Váhom

Súvislosť s cieľmi Agendy 2030:

  • 15. Život na pevnine

Vysvetlenie prepojenia medzi témou článku a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030:

Je smutné, že na takéto veci sa musíme dívať.