Je to v nás!?

Súťaž: 
Litter Less

Dokedy budeme toto tolerovať!? Nemôžeme donekonečna zatvárať oči pred problematikou niektorých ľudí a ich vzťahu k našej Zemi! Povedzme dosť!!!
Fotografia zachytáva okolie rieky Váh v okolí obydlí neprispôsobivých občanov v našom meste, kde napriek snahe technických služieb vyčistiť toto územie vznikajú takého nelegálne skládky.

Meno autora/autorov: 
Michal Bartek, Sára Vidová
Veková skupina: 
15-18
Škola: 
Gymnázium M. R. Štefánika, Nové Mesto nad Váhom