Karneval odpadu

Čitajte tiež

Súťaž: 
Litter Less

Umelecké dielo z džúsikov, minerálok, ľadových čajíkov, sýtených nápojov, peknučkých igelitových taštičiek. Nech žijú módne trendy, farebnosť sa predsa cení

 

Meno autora/autorov: 
Eva Mančíková
Veková skupina: 
11-14
Škola: 
ZŠ Juraja Fándlyho, Sereď