Koleso odpadu

Čitajte tiež

Reportážny kontext/riešenie problému:

Meno autora/autorov

Zuzana Kováčová

Veková skupina

11-14

Škola

ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou

Súvislosť s cieľmi Agendy 2030:

Vysvetlenie prepojenia medzi témou článku a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030: