Koleso odpadu

Čitajte tiež

Súťaž: 
Litter Less

Tým, že sa zbavíme nepotrebných vecí vyhodením do voľnej prírody, spôsobujeme nebezpečenstvo nielen obyvateľom, ale aj zvieratám vo voľnej prírode. Zaťažujeme a znečisťujeme prírodu, ktorá sa s rozkladom jednotlivých druhov odpadu musí popasovať niekoľko rokov a v mnohých prípadoch niekoľko storočí či tisícročí! Taj je to aj v prípade moje fotografie s názvom koleso odpadu.

Meno autora/autorov: 
Zuzana Kováčová
Veková skupina: 
11-14
Škola: 
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou