Koše na očiach

Súťaž: 
Litter Less

"Skrášlujú nám prostredie na život". 

Meno autora/autorov: 
Dominik Bubeník
Veková skupina: 
15-18
Škola: 
SOŠP