Krása "odpadu"

Čitajte tiež

Súťaž: 
Litter Less

Krása z prírodnín.

Meno autora/autorov: 
Roman Seko
Veková skupina: 
11-14
Škola: 
ZŠ s MŠ Udiča