Krása "odpadu" 3

Čitajte tiež

Súťaž: 
Litter Less

Takúto ružu v supermarkete nenájdete.

Meno autora/autorov: 
Lucia Kodríková
Veková skupina: 
11-14
Škola: 
ZŠ s MŠ Udiča