Krása "odpadu" 4

Čitajte tiež

Súťaž: 
Litter Less

Ježko na lúke.

Meno autora/autorov: 
Alexandra Stráňavská
Veková skupina: 
11-14
Škola: 
ZŠ s MŠ Udiča