Krása "odpadu" 5

Čitajte tiež

Súťaž: 
Litter Less

Pre niekoho smeti a popadané jablká, pre nás materiál na krásnu mandalu.

Meno autora/autorov: 
Natália Tršková, Anneta Hrebíková, Lucia Kodríková
Veková skupina: 
11-14
Škola: 
ZŠ s MŠ Udiča