Ľudská sila

Súťaž: 
Litter Less

Je len na nás, akým spôsobom využijeme naše sily. Jednou z ciest môže byť aj ničenie prírody obrovským množstvom odpadu. Sme presvedčení, že je v ľudských silách tento stav zvrátiť.

Meno autora/autorov: 
Patrik Blažej
Veková skupina: 
11-14
Škola: 
Základná škola Dlhé Hony 1, Trenčín