Kupujeme 2 v 1

Súťaž: 
Litter Less

Každým nákupom dostávame nádej zachrániť naše mesto, krajinu, Zem. Pretože spolu s potravinami si kupujeme aj odpad. Otázkou je, koľko toho odpadu dokážeme zrecyklovať? A koľko aj zrecyklujeme? 

Meno autora/autorov: 
Ema Gromovská
Veková skupina: 
15-18
Škola: 
Gymnázium Školská ulica 7, Spišská Nová Ves