Lesné zátišie

Súťaž: 
Litter Less

Lesné zátiše v obci Studienka na Záhorí.

Meno autora/autorov: 
Viktória Mackovičová a Sanny Mrvová
Veková skupina: 
15-18
Škola: 
SOŠP