Maják v mori odpadkov

Čitajte tiež

Súťaž: 
Litter Less

Posledné svetlo majáku ľudstva v mori odpadkov. Človeče všetky odpadky sa dajú triediť, všímajte si obrazy. Značky na nich vám ukážu správny smer.

Meno autora/autorov: 
Matiáš Letko, Adam Kulina
Veková skupina: 
15-18
Škola: 
Gymnázium Dubnica nad Vahom