Na tento odpad si posvietim

Čitajte tiež

Súťaž: 
Litter Less

Na zbernom dvore.

Meno autora/autorov: 
Katarína Matušíková
Veková skupina: 
15-18
Škola: 
ZŠ s MŠ Udiča